Kategorie aukcji

Pojazdy

Nieruchomości

Licytacje komornicze

logo Idea Bank

ul. Przyokopowa 33

01-208 Warszawa

Rejestracja

Dane do logowania

* minimum 3 znaki
*
* minimum 6 znaków / min. 1 cyfra
*

Dane osobowe

*
*

Dane firmy

*
*

Adres firmy

*
*
*
*
*

NIP

*

Dane kontaktowe

*XXYYYYYYY
gdzie XX nr kierunkowy, YYYYYYY nr telefonu
*

Potwierdzenia

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33 (dalej „Bank”). 2. Z powołanym w Banku Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres lub poprzez pocztę elektroniczną: privacy@ideabank.pl. 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach w oparciu o poniższe podstawy prawne w celach: 1) marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w tym celu poprzez dostosowywanie produktów i usług do potencjalnych Państwa potrzeb 2) przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci wiadomości e-mail i w formie wiadomości tekstowych SMS oraz na wykorzystywanie podanych adresu e-mail i numeru telefonu do prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS oraz drogą telefoniczną 3) udostępniania danych osobowych w celach marketingowych innym podmiotom; 4) oferowania przez Bank produktów podmiotów powiązanych z Bankiem kapitałowo lub umownie; – pkt 1) do 4) na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, którą można wycofać w każdym czasie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem) lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych, do których należy marketing bezpośredni produktów i usług, 5) w celu realizacji zawartej z Państwem umowy – z uwagi na okoliczność, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania tej umowy (np. w związku z koniecznością przesyłania do Państwa korespondencji) lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, co ma miejsce w procesie rejestracji w Systemie Aukcyjnym; 6) w związku z koniecznością przechowywania dokumentacji zawierającej dane osobowe, stanowiącej dokumenty księgowo – podatkowe, na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, 7) w celu rozpatrywania Państwa potencjalnych reklamacji – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych polegających na konieczności ustosunkowania się do zarzutów i obrony przed potencjalnymi roszczeniami, 8) w celu analitycznym oraz badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionych interesów Banku, 4. Państwa dane przechowywane będą do czasu upływu terminów wynikających z przepisów prawa w zakresie konieczności przechowywania dokumentacji księgowo – podatkowej oraz przedawnienia roszczeń, a w sytuacji kiedy przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody – do czasu jej wycofania. Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy, dostarczone przez Państwa na potrzeby tej umowy dane zostaną, zgodnie z obowiązującymi w Banku procedurami, usunięte z wyjątkiem danych niezbędnych w celach marketingowych (chyba, że skorzystacie Państwo z prawa do złożenia sprzeciwu). 5. Państwa dane nie będą udostępniane odbiorcom danych, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych przepisami prawa (jak np. Urząd Skarbowy, Policja, ZUS) oraz podstawie Państwa odrębnej zgody, podmiotom powiązanym kapitałowo lub umownie z Bankiem. Dane mogą być przekazywane podwykonawcom Banku (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, audytorskie, informatyczne i marketingowe. 6. Mają Państwo – stosownie do sytuacji – prawo dostępu do danych, uzyskania kopii danych, żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Banku, tj. marketing bezpośredni produktów i usług Banku. 8. Przysługuje Państwu ponadto prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – o ile przetwarzanie danych opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie. 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do założenia konta w Serwisie Aukcyjnym lub do zawarcia z Bankiem umowy.
* - pola obowiązkowe