Szanowni Oferenci,

W celu odbioru dokumentów i dopełnienia wszelkich formalności związanych z nabyciem samochodów  zapraszamy Państwa do naszej placówki Idea Bank S.A. Departament Windykacji  20-022 Lublin, ul. Okopowa 1 (wejście od ul. Hempla).

Odbiór dokumentów w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-16.00

Pojazdy oferowane w aukcji można oglądać w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 15:00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym na parkingu przy ul. Okopowej, 20-022 Lublin (chyba, że w treści oferty w informacjach dodatkowych jest wskazane inne miejsce oglądania pojazdu)

Informacje techniczne, prawne o pojazdach i dotyczące aukcji można uzyskać od poniedziałku do piątku od 9:00 do 16:00

Tel: (81) 528-23-48
(81) 528-23-81
Fax: (81) 475-03-08

Wszelkie uwagi dotyczące organizacji aukcji i Systemu Obsługi Aukcji prosimy kierować na adresy:

aukcje@ideabank.pl

it@ideabank.pl

marketing@ideabank.pl