Nieruchomość w m. Młodziejowice

603
603

Opis ogłoszenia

1.) działka nr 20/9 o pow. 0,1300 ha położonej w miejscowości Młodziejowice, gm. Michałowice, dla której V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Słomnikach Sądu Rejonowego w Miechowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1S/00029980/9. Działka posiada dostęp do drogi publicznej z drogi gruntowej nieutwardzonej. Na działce brak uzbrojenia, w pobliżu granicy znajduje się linia energetyczna NN 2) udział wynoszący 1/16 całości w działce nr 20/4 o pow. 0,1167 ha położonej w miejscowości Młodziejowice, obr. 7, gm. Michałowice, dla której V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Słomnikach Sądu Rejonowego w Miechowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1S/00029117/9. Działka posiada dostęp do drogi publicznej, stanowi ona drogę dojazdową. Udział w nieruchomości stanowiącej działkę nr 20/4 nie może stanowić przedmiotu odrębnej sprzedaży, lecz musi zostać sprzedany wraz z nieruchomością stanowiąca działkę nr 20/9, bowiem udział w nieruchomości umożliwia sprzedawanej nieruchomości dostęp do drogi publicznej
Cena wywoławcza
105 875,00 PLN

Lokalizacja i otoczenie

Województwo: małopolskie
Gmina Michałowice
Miejscowość Młodziejowice
left